คุณสมบัติที่ดีของพนักงานฝ่ายบุคคล

0 Comments
หางานฝ่ายบุคคล

ในโลกของการทำงานนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละโรงงานหรือบริษัท ซึ่งหลายคนอาจจะกำลังมองหาหน้าที่ต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อให้ตรงสายหรือสาขาการเรียนที่ตนเองนั้นได้เล่าเรียนมา แต่อาจลืมไปว่าในสายงานของทรัพยากรบุคคลก็ต้องการผู้สมัครที่กำลังตามหางานฝ่ายบุคคลอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งงานในส่วนนี้มักจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องทำงานหลากหลายงานไปพร้อม ๆ กันได้ จะไม่ใช่งานที่มีรายละเอียดของธุรกิจการทำงานมากนัก แต่จะเน้นการคัดสรรและการสกรีนคนเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นผู้สมัครที่มีความเชี่ยวชาญสามารถทำงานให้กับองค์กรนั้น ๆ ได้   วิธีการเลือกหาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร  โดยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องพิถีพิถันกับการคัดเลือกและในการสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อได้เห็นมุมมองทางความคิดหรือ Mine Set การตัดสินใจของผู้สมัครที่กำลังหางานฝ่ายบุคคล  สำหรับผู้ที่ต้องการหางานฝ่ายบุคคลควรจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้  จะต้องเป็นผู้ช่างสังเกตสามารถตรวจสอบและแยกแยะคำพูดความคิดและการกระทำของบุคคลออก  มีจิตวิทยาทางการพูด ทั้งท่าทางสีหน้าและแววตา จะต้องดูเป็นคนที่จริงใจและค่อนข้างภูมิฐาน มีหลักการ  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานแผนกฝ่ายบุคคลกำลังรับผิดชอบอยู่  สามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้สมัครได้อย่างเด็ดขาด มองความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้สมัครได้อย่างแม่นยำ โดยจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักในการคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ รวมทั้งจะต้องทำการบ้านในการสอบถามสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นก่อนที่จะตกลงนัดหมายเรียกผู้สมัครเข้ามารับการสัมภาษณ์กับบุคลากรภายในบริษัท  จะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลา เนื่องจากฝ่ายบุคคลจะต้องดูแลความเรียบร้อยและระเบียบวินัยภายในการทำงานของบริษัท จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรภายในและมีการคิดกฎระเบียบที่ดี ทั้งต่อตัวบริษัทและต่อตัวพนักงานเอง ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่มีความเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ  จะต้องมีการตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานภายในบริษัท ในเรื่องขาดลามาสายได้อย่างแม่นยำ มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี สามารถดำเนินการจัดการกับข้อมูลภายในเวลาที่จำกัดได้และต้องมีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานที่ผิดระเบียบวินัยของบริษัทอย่างประนีประนอมและอ่อนโยน เพื่อให้พนักงานเล็งเห็นถึงความผิดที่ตนเองได้กระทำและยุติพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก โดยมีฝ่ายบุคคลเป็นผู้ควบคุมดูแลพฤติกรรมของพนักงานรายนั้น ๆ   จะต้องจัดหากิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับพนักงาน เพื่อให้ทุกคนลดความเมื่อยล้า เพิ่มความผ่อนคลายให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นผลทางอ้อมที่จะทำให้พนักงานมีภาระกำลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เป็นอย่างดี 

ความแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ทั่วไป

0 Comments

หลายคนอาจจะรู้จักและเคยได้ยินกับคำว่าบุหรี่มาบ้างแล้ว โดยในปัจจุบันนี้บุหรี่ที่ขายตามท้องตลาดก็มีทั้งบุหรี่แบบเป็นมวนจุดไฟทั่วไป กับบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องจุดไฟแช็คเหมือนบุหรี่ทั่วไป ซึ่งบุหรี่ทั้งสองประเภทนี้มีกลไกและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการจำหน่ายหรือการหาซื้อบุหรี่ทั้งสองชนิดก็ไม่เหมือนกันอีกด้วย โดยในวันนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างของบุหรี่ทั้งสองประเภทนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง  ความแตกต่างของบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ทั่วไป เรามาดูกันว่าบุหรี่ทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง บุหรี่ทั่วไปนั้นจะมีลักษณะเป็นมวน โดยในการใช้งานนั้นเราต้องจุดไฟแช็คที่บุหรี่ก่อนเพื่อให้บุหรี่เกิดการเผาไหม้ และก็จะมีควันออกมา ซึ่งควันที่ออกมาจากบุหรี่นั้นก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวและกลิ่นค้อนข้างแรง ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้นั้นสามารถได้กลิ่นบุหรี่ที่ติดตามเสื้อผ้าเรา โดยบุหรี่ทั่วไปนั้นก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อทั้งของไทยและต่างประเทศซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันออกไป โดยราคาของบุหรี่ปกติก็มีตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปจนถึงหลักพัน และอย่างที่เรารู้กันว่าในบุหรี่นั้นมีปริมาณนิโคตินสูงทำให้เราสามารถเกิดโรคมะเร็งหรือโรคที่เกี่ยวกับปอดได้ง่ายกว่าคนปกติ สำหรับบุหรี่ไฟฟ้านั้น ด้วยรูปลักษณ์และการใช้งานก็จะแตกต่างออกไปจากบุหรี่ทั่วไป บุหรี่ไฟฟ้าจะมีลักษณะรูปทรงที่หลากหลายทั้งสั้น ยาว เล็กใหญ่แล้วแต่ทรงที่ผู้ซื้อเลือกใช้ โดยการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะใช้ไฟฟ้าที่มีในบุหรี่ทำปฏิกิริยากับสารหรือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดไอน้ำเป็นควันออกมา ซึ่งควันก็มีปริมาณน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป นอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีราคาสูงกว่าบุหรี่ทั่วไปแต่สามารถใช้งานได้นานกว่า ซึ่งเราสามารถหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าส่งด่วนคุณภาพดีราคาย่อมเยาว์ได้ตามเวปไซต์ในอินเตอร์เนต เนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นยังเป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศไทยทำให้เราไม่สามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไป โดยปกติคนก็นิยมสั่งจากเวปไซต์ที่สามารถสั่งบุหรี่ไฟฟ้าส่งด่วน ทำให้ผู้ใช้ได้รับบุหรี่ไฟฟ้าส่งด่วน รวดเร็ว บุหรี่ทั้งสองประเภทมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ก็มีปริมาณนิโคตินให้กับเหล่านักสูบทั้งคู่ ดังนั้นการเลือกสูบบุหรี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้านต่าง ๆ และความชอบของแต่ละบุคคลด้วย

ข้อเท็จจริงในการเลือกเช่าโรงงานอุตสาหกรรมที่เราต้องตรวจสอบก่อนเสมอ

0 Comments
โรงงานให้เช่า ชลบุรี

ปัจจุบันนั้นด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากมากนั้นจะเห็นว่ามีการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บริการ หรือ อย่างเช่น การเลือกโรงงานให้เช่าสำหรับผู้ประกอบการนั้นก็สามารถที่จะเลือกผ่านอินเตอร์เน็ตได้ด้วยเช่นกัน แต่สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่นั้น อาจจะมีเรื่อง และ ข้อเท็จจริงที่มองข้ามไป ดังนั้นในบทความนี้สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่นั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เรานั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ ภาพจากอินเตอร์เน็ตไม่ไม่ใช่ว่าทจะเชื่อถือได้ ในเรื่องของการเลือกภาพจากอินเตอร์เน็ตนั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าหลายครั้งที่ผู้ประกอบการนั้นมองข้ามในเรื่องนี้ไปนั้นจะทำให้เราอาจจะมองข้ามไป เพราะว่าถ้าหากว่าเรานั้นมองเพียงแค่ภาพอินเตอร์เน็ต  และไม่ได้มองในส่วนอื่น ๆ หรือ ถ้าหากว่าตัดสินใจ สัญญาเช่าซื้อจากอินเตอร์เน็ตทันทีนั้นอาจจะทำให้เราไม่เห็นภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมที่แท้จริงว่าภายในนั้นยังดีอยู่หรือไม่ หรือ มีปัญหาหาอะไรหรือไม่เพราะว่าอย่าลืมว่าภาพถ่ายนั้นจะถ่ายยังไงให้ดูสวยงามก็ได้นะครับ  ดังนั้นอย่ามองเพียงแค่ภาพอย่างเดียวนะครับ อย่าเชื่อถือนายหน้าเสอไปควรพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัย ในส่วนต่อมานั้นคือในเรื่องของ “การเลือกเชื่อถือ” นายหน้ามากเกินไปจนไม่ได้ ซึ่งอาจจะทำให้เรานั้นไม่ได้มาตรฐานของโรงงานงานอุตสาหกรรมได้นะครับ ดังนั้นในการเลือกโกดังให้เช่า นั้นเราอย่ามองเพียงแค่ ความน่าเชื่อถือจากนายหน้านะครับ ให้เรานั้น  ตรวจสอบในทุก ๆ อย่างให้ชัดเจนด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชื่อเช่าอย่างถูกต้อง   ดังนั้นการเลือกดูทุกอย่างใหัชัดเจนก่อนที่จะเลือกเช่าซื้อนั้นจะดีกว่าอย่างมากนะครับ คุณภาพของโกดัง อีกข้อที่หลายผู้ประกอบการนั้นมองข้าม นั้นคือในเรื่องของ “คุณภาพ”ของโกดังนั้นสำคัญไม่แพ้กันนะครับ เพราะว่าในเรื่องของคุณภาพนั้นมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการอย่างมากเลยนะครับ  โดยก่อนที่เรานั้นจะเลือกเช่า หรือ ซื้อโกดังสินค้านั้นให้เรานั้นลองมองถึงคุณภาพของสินค้าไว้ก่อนนะครับ ว่ามีคุณภาพ หรือ มีอายุการใช้งาน และ คุณภาพของโครสร้างนั้นยังดี และ มาตฐานหรือไม่  ดังนั้นคุณภาพของโกดังสินค้านั้นก็ควรเลือกให้ดีในการเลือกนะครับ พร้อมขนส่งได้หรือไม่ […]

บ้านกระจกดีอย่างไร เหมาะกับเราหรือไม่

0 Comments
บริษัทสร้างบ้าน

บ้านกระจกนั้นเป้นบ้านที่หลายคนนั้นชื่นชอบอย่างแน่นอน ด้วยลักษณะที่ไม่เหมือนใครนั้นตึงทำให้มีหลากหลายคนนั้นเลือกใช้บริษัทสร้างบ้าน และ ก่อสร้างออกมาเป็นบ้านกระจก แต่แน่นอนว่าก็มีอีกหลายคนที่ไม่ชอบด้วยเช่นกันดังนั้นในบทความนี้เราจมาดูกันดีกว่านะครับว่าบ้านกระจกนั้นคุ้มค่า และ เหมาะกับเราหรือไม่ มีข้อดีในเรื่อของอะไรบ้าง เพื่อช่วยเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของผู้ที่อยากจะสร้างบ้านใหม่ด้วยกระจกนั้นเป็นตัวเลือกที่ดหรือไม่   ไม่รู้สึกอึดอัด   ข้อดีแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ทัศนะวิสัย” เนื่องจากว่าบ้านแบบบกระจกนั้นจะมีทัศนะวิสัยที่กว้างอย่างมาก ทำให้ภายในบ้านนนั้นมีลักษณะที่โปร่งอย่างมาก ทำให้ในการใช้งานจริงนั้นผู้อยู่อาศัยนั้นไม่รู้ถึงความอึดอัดของตัวบ้าน และยังให้ผู้ที่อยู่อาศัยนั้นรู้สึกว่าบานนั้นกว้างขึ้น ด้วยการที่โปร่งโล่งจากกระจกนั้นทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดในการใช้งาน และทำให้เรา หรือ ผู้อยู่อาศัยนั้นไม่รู้สึกถึงความอึดอัดนั้นเอง  แก้ปัญหาบ้านทึบ   บ้านทึบ หรือ บ้านที่แสงไม่ค่อยผ่านเข้าไปถึง นั้นปัญหานี้จะหมดไปถ้าหากว่าบ้านของเรานั้นเป็นด้วยกระจกเพราะว่าแสงนั้นสามารถเข้าถึง  และได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติที่เพียงพอ แต่กลับกันหากว่าติดตั้งมากเกินไปนั้น ด้วยประเทศที่เป็นประเทศที่มีอากาศที่ร้อนจัด อบอ้าว ดังนั้นการติดตั้งกระจกโดยไม่คำนึงถึงในส่วนนี้ อาจจะทำให้บ้านของเรานั้นร้อน อบอ้าวอย่างมากด้วยเช่นกันดังนั้นจะต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับ   ดูแลง่าย   กระจกนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในวัสดุที่ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมาก และที่สำคัญนั้นในเรื่องของ การดูแลรักษานั้นค่อนข้างง่ายกว่าวัสดุอื่น ๆ เพราะว่าไม่ต้องทาสีใหม่ ไม่ซีดจาง  ไม่ผลุกร่อน หรือไม่มปลวกเข้ามาให้เราได้กวนใจอย่างแน่นอน ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าการเลือกใช้วัสดุอย่างกระจกนั้นเรื่อของการดูแลรักษานั้นดูแลง่ายอย่างมากเลยนะครับ (ขอเพียงกระจกไม่แตกเท่านั้นพอ)   สวนข้างบ้านมองเห็นได้ง่ายขึ้น   อีกหนึ่งข้อดีนั้นคือในเรื่องของ “สวนข้างบ้าน”  สำหรับคนที่ปลูกสวนไว้ข้างบ้านนั้นจะช่วยหเรานั้นชุ่มชื่นขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าเรานั้นสสามารถมองเห็นสวยของเราได้จากข้างในเลยด้วยรับรองเลยว่าคนที่ชื่นชอบการปลูกสวนนั้นจะต้องมีบ้านเป็นกระจกดูจะช่วยให้สบายตาอย่างแน่นอน   ตกแต่งได้   ไม่ใช้ว่ากระจกนั้นจะมีแค่ “สีใส” เท่านั้นนะครับแต่วัสดุอย่างกระจกนั้นมีหลากหลายสีสันต์อย่างมากด้วยเช่นกันทำให้เรานั้นสามารถตกแต่งได้ด้วยเหมือนวัสดุอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีหลากหลายสีให้เราได้เลือกใช้งานด้วยเช่นกัน   มองเห็นภายนอกได้ง่ายขึ้น   แน่นอนว่ากรจะนั้นข้อดีคือ “ความโปร่งใส”  ดังนั้นในเรื่องของการมองเห็นไปที่ภายนอกนั้นตอบโจทย์อย่างแน่นอน และที่สำคัญนั้นกระจกสีใสที่มองเห็นเพียงด้านเดียวก็ควรเลือกแก่การใช้งานด้วยเช่นกันนั้นคือ […]

เหตุผลที่วิกกฤต Covid 19 แต่รายได้บริษัทขนส่งกับดีขึ้น

0 Comments
บริษัทขนส่ง

ในช่วงวิกกฤต อย่าง Covid 19 นั้นอย่างที่เรารู้กันว่ามีหลากหลายธุรกิจที่ต้องขาดทุนลงไปและ มีหลากหลายธุรกิจที่หายไปเพราะว่ามีการมาของวิกกฤตอย่าง Covid 19  และทำให้ประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะลำบากพอสมควร แต่ว่าในวิกกฤตดังกล่าวนั้นกลับมีอีกหนึ่งธุรกิจที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นั้นคือ บริษัทขนส่ง นั้นเองเดี่ยวในบทความนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทำไมในยุคที่มีโรคระบาดร้ายแรงนั้นแต่ว่าทำไม บริษัทขนส่ง นั้นจึงมีรายได้ที่สวนทาง คนงดออกจากบ้าน             ในเหตุผลแรกนั้นคือในเรื่องของ “การออกจากบ้าน” เนื่องด้วยโรคระบาดนั้นกำลังระบาดอย่างหนักอย่างมาก และ ทำให้คนเรานั้นอยู่กับบ้านกันมากขึ้น แต่ว่าในเรื่องความต้องการนั้นยังมีอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งนั้นเองจึงทำให้ความต้องการนั้นมากขึ้น แต่ว่าด้วยการที่งดออกจากบ้านจึงทำให้บริษัทขนส่งนั้นมีการใช้งานที่มากขึ้น  และ มีความต้องการที่มากขึ้น จึงทำให้คนที่ต้องการใช้งานมากขึ้นนั้นเอง นักเรียนมีการเรียนออนไลน์             อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ การเรียนออนไลน์จาก นักเรียน ซึ่งนั้นทำให้การออกจากบ้านนั้นน้อยลง แต่มีการสั่งสิ้นค้ามากขึ้น  เพราะว่าจะต้องใช้ของในการเรียนออนไลน์ซึ่งนั้นทำให้เองในการใช้งานบริษัทขนส่งต่าง ๆ นั้นมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนั้นการเรียนออนไลน์ ยังมีอยู่ก็ทำให้บริษัทขนส่งนั้นยังมีรายได้ที่มากขึ้นอยู่ด้วยเช่นกัน Work From Home                 ในเรื่องของ การทำงานเองก็ยังมีผลด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันนั้นการทำงานนั้นยังเป็นการทำงานแบบ Work From Home หรือ การทำงานเต็มรูปแบบที่บ้าน ซึ่งยังมีความต้องการในเรื่องของการใช้งานด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของ ใช้ต่าง […]

บุหรี่ไฟฟ้า Uwell Caliburn Koko Prime ตัวเล็ก สเปค สะใจ

0 Comments
บุหรี่ไฟฟ้า

Uwell นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งในในแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะมีฐานลูกค้าที่เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Series  Caliburn ที่เราคงจะรู้กันแล้วว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีฐานแฟนคลับที่เยอะอย่างมากเรียกว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่เกือบจะทุกคนต้องมีไว้ครอบครองอย่างแน่นอน  และ แน่นอนว่าอีกหนึ่งบุหรี่ไฟฟ้าที่น่าสนใจอย่าง Uwell เองก็เป็นหนึ่งในบุหรี่ไฟฟ้าที่น่าสนใจอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของ Uwell Caliburn Koko Prime กันดีกว่านะครับ ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง   ภายในประกอบด้วย   ตัวเครื่อง “Uwell Caliburn Koko Prime”  X 1   คู่มือการใช้งาน X 1   สายชาร์ต Type C X 1   แทงก์น้ำยา บรรจุ 2 ML X 1   คอยล์ 1.0 X 1   การออกแบบ   “Uwell Caliburn Koko Prime” นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุหรี่ไฟฟ้าที่น่าสนใจอย่างมากในการออกแบบนั้น จากเดิมที่มีการออกแบบด้วยรูปทรง ที่หรูหรา นั้นจึงการออกแบบของ Uwell Caliburn Koko Prime นั้นแตกต่างอย่างมากเพราะว่าออกแบบมาเพื่อสำหรับ Street โดยเฉพาะแทน ด้วยรูปทรงที่เล็ก จับถนัดมือ แต่ว่ากลับมาพร้อมกับลวดรายและสีสันที่มากมาย  จึงทำให้การออกแบบนั้น ค่อนข้างจะตอบโจทย์ด้วยความสวยงามอย่างมาก และ ยังมีความเท่ห์ และ ทันสมัยอีกด้วยจึงทำให้เป็นอีกหนึ่งบุหรี่ไฟฟ้าที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้  “Uwell Caliburn Koko Prime” นั้นมีการออกแบบด้วยใช้ PCTF , PC + ABS ทำให้จับถนัดมือไม่ลื่นมากเกินไป โดยที่มีขนาดอยู่ที่ 68mm x 45.6mm x 16 mm พร้อมด้วยแบตเตอรี่ที่เก็บไฟได้มากถึง 690 mah ทำให้ง่ายต่อการพกพาไปข้างนอกอย่างมาก  […]

รวมธีมตกแต่งลูกโป่ง งานวันเกิด

0 Comments
ลูกโป่ง งานวันเกิด

หากเอ่ยถึงการฉลองวันเกิด หลายๆ คนก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าเป็นวันที่เปี่ยมไปด้วยความสำคัญมากเพียงใด เพราะว่าวันเกิด เป็นวันที่ครบรอบของการได้อาศัยอยู่บนโลกใบนี้นั่นเอง อย่างไรก็ดี ด้วยความที่วันเกิดเป็นวันที่หลายๆ คนอยากให้สำคัญมากเป็นพิเศษ ก็เลยเน้นจัดปาร์ตี้งานวันเกิดเสียเป็นส่วนมาก และธีมงานตกแต่งลูกโป่ง งานวันเกิดอะไรที่น่าสนใจบ้าง มาดูพร้อมๆ กันเลย  1.ธีมลูกทุ่งลูกโป่ง  สำหรับธีมแรกที่อยากแนะนำให้หลายๆ คนได้ลองกันก็คือธีมลูกทุ่งนั่นเอง โดยจุดเด่นของธีมนี้ก็คือความสวยงามที่เป็นธรรมชาติ โดดเด่นด้วยการเอาเอกลักษณ์แบบไทยๆ มารวมกันได้อย่างลงตัว ยกตัวอย่างง่ายๆ ก็ได้แก่การเอาทะโลงฟางมาครีเอทร่วมกันกับดอกลั่นทม ต้นตาล ยอดมะพร้าว พร้อมมีซุ้มลูกโป่งสีสด ๆ เจ็บๆ มาผสมผสานเอาไว้ด้วย จะเห็นได้ว่าลูกโป่งเป็นตัวชูโรงของธีมนี้เลยก็ว่าได้   2.ธีมลูกโป่งงานวัด  หากเอ่ยถึงงานวัด หลายๆ คนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะว่างานวัดถือเป็นงานเทศกาลของคนไทย คืองานที่แสดงให้เห็นถึงความสนุกและรื่นเริงอย่างที่หลายๆ คนอาจจะไม่เคยได้รู้สึกมาก่อน แต่อย่างไรก็ดี การเลือกตกแต่งบรรยากาศในงานวันเกิด ให้เป็น “ปาร์ตี้งานวัด” เราจะต้องเลือกให้สวย โดดเด่นและมีสไตล์ โดยเริ่มต้นที่การเอาลูกโป่งสวยๆ มาตกแต่งบริเวณซุ้มประตูทางเข้างาน จากนั้นก็รายล้อมไปที่บริเวณทางเดิน และที่พลาดไม่ได้ก็คือไฮไลต์เด็ดสุด อย่างการเอาลูกโป่งมาเป็นงานปาโป่ง โดยงานปาโป่งหรือร้านปาโป่งเป็นร้านที่ต้องมีในทุกงานวัดเลยทีเดียว  3.ธีมลูกโป่ง งานวันเกิดแบบไม่มีคอนเซ็ปท์  คอนเซ็ปท์อาจเป็นสิ่งที่หลายๆ คนไม่รู้จักมาก่อน ดังนั้นแนะนำเลยว่าให้เลือกเป็นการโนคอนเซ็ปท์ไปเลยจะดีที่สุด เพราะว่าคอนเซ็ปท์เหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความงดงามและความสมบูรณ์แบบ ของการครีเอทนั่นเอง จุดเด่นของลูกโป่งวันเกิด […]

น้ำยา saltnic เย็น ดียังไง ทำไมถึงได้รับความนิยมในไทย

0 Comments
น้ำยา saltnic เย็น

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า saltnic คือน้ำยาที่สาวกบุหรี่ไฟฟ้าประทับใจมาก ได้รับนิโคตินจัดเต็ม สูบฟิน ไม่กระแทกคอ ไม่แสบคอ ยิ่งในปัจจุบันมีน้ำยา saltnic เย็นหลายๆ กลิ่น หลายรสชาติ เช่น Dooze Cola, Super Cool, Merbora ice grape, Mi mint ฯลฯ มาดูกันว่าทำไมน้ำยา saltnic เย็น ถึงได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยของเรา คลายร้อน น้ำยา saltnic เย็นๆ ช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าสภาพอากาศของประเทศไทย ร้อนอบอ้าวมากแค่ไหน ไม่ต้องรอให้ถึงฤดูร้อน แต่ฤดูไหนๆ ก็ร้อนไปหมด เมื่ออากาศร้อน คนเราจะรู้สึกหงุดหงิดเร็ว หรือที่เรียกกันว่าอาการหัวร้อน และคนที่สูบบุหรี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ยิ่งถ้าสูบบุหรี่แบบมวนหรือแบบซอง ยิ่งร้อนไปกันใหญ่ หลายคนเลือกที่จะหันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทน เพราะไม่เกิดกระบวนการเผาไหม้ ไม่มีกลิ่นเหม็น นอกจากนั้นยังมีน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ากลิ่นและรสชาติให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะน้ำยา saltnic เย็น ที่ได้รับความสนใจ คุณจะได้รับความเย็นสดชื่น ช่วยให้ฟินแถมยังคลายร้อนได้ด้วย หายเหนื่อย น้ำยา […]

จป. เทคนิคขั้นสูงคืออะไรและการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง

0 Comments

จป. เทคนิค คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หมายถึง การที่นายจ้างแต่งตั้งให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ส่วนจป เทคนิคขั้นสูง ก็คือเจ้า หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่า จป เทคนิคนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าการ อบรม จป เทคนิคขั้นสูง มีกลุ่มเป้าหมายคือใครและมีหลักสูตรการอบรมอย่างไร กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง ซึ่งจะต้องเป็นลูกจ้างที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือปวช ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่าโดยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานหรือ จป พื้นฐาน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า โดยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือ จป เทคนิค มาแล้วไม่น้อยไปกว่า 5 ปี รายละเอียดการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง โดยจะประกอบไปด้วย 6 […]

บริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้า แบบไหนตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ

0 Comments

การรีโนเวทที่อยู่อาศัย บ้านหรือร้านค้าเป็นการทำให้ที่อยู่อาศัยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งการรีโนเวทก็คือการปรับปรุงทำใหม่ซ่อมแซม ทำให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือทำให้กลับมาสู่สภาพเดิม ในปัจจุบันมีบริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้ามากมายที่ให้บริการลูกค้า ส่วนบริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้าแบบไหนที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ วันนี้เราจะมาแนะนำ ให้บริการครบวงจร บริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ ควรมีบริการที่ครบวงจร บริการที่ครบและจบในที่เดียว รับออกแบบหรือรีโนเวทบ้านร้านค้าให้น่าอยู่ มีทีมงานผู้รับเหมาตกแต่งบ้านและรีโนเวทร้านค้าบริการครบครัน ทีมงานมีประสบการณ์ มีความสามารถทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานฝ้า งานผนังเบา งานปูกระเบื้อง อลูมิเนียม ผ้าม่าน งานสีงานระบบไฟฟ้า ประปางาน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ การบริการที่ครบวงจรช่วยทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าและได้รับความประทับใจเป็นอย่างมาก มีบริการให้คำปรึกษาที่ดี นอกจากการให้บริการที่ครบวงจรแล้วก็ควรเลือกบริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้าที่ให้บริการหรือให้คำปรึกษาที่ดี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรีโนเวทบ้านร้านค้า โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าหรือนำเสนอสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดให้กับลูกค้า ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งการบริการที่ประทับใจอีกอย่างคือการบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีนั่นเอง บริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้าครอบคลุมทุกที่อยู่อาศัย บริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้าครอบคลุมทุกที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้านพัก หอพัก คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ อาคารสำนักงาน  ฯลฯ และไม่ว่าลูกค้าจะต้องการรีโนเวทบ้านร้านค้าเป็นรูปแบบไหน สไตล์ไหน ทางบริษัทจะต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ โดยเฉพาะบริษัทที่มีประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์สามารถการันตีคุณภาพในการทำงานและการบริการที่ครบครันด้วย ทั้งหมดนี้ ก็คือ บริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้าที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้อง การแม้ว่าในปัจจุบันจะมีบริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้าต่างๆ มากมาย แต่ผู้ใช้บริการก็ควรเลือกบริษัทที่มีบริการครบครันตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการและที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือ หากเป็นบริษัท จะต้องจัดตั้งบริษัทขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อถือได้มีช่องทางที่สามารถติดต่อได้จริงหรือมีแหล่งที่ตั้งของบริษัทชัดเจน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่แน่ใจว่าบริษัทรับรีโนเวทบ้านร้านค้าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการคุณได้หรือไม่ […]