ออกแบบโรงแรม อย่างไรที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

Garden Media  » Lifestyle »  ออกแบบโรงแรม อย่างไรที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
0 Comments
ออกแบบโรงแรม

ในการ ออกแบบโรงแรม ที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้นั้นจะมีปัจจัยต่าง ๆ ให้ต้องคำนึงถึง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกแบบและการบริการของผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อให้ได้โรงแรมที่ตรงตามต้องการ ในบทความจะมากล่าวถึงสิ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าว่ามีอะไรบ้าง 

การออกแบบโรงแรม ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า มีอะไรบ้าง 

สิ่งที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการ ออกแบบโรงแรม นั้น จะมีข้อพิจารณาอยู่หลายข้อ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มเฉพาะที่ทางโรงแรมกำหนดไว้สำหรับการเข้าพัก โดยจะกำหนดอย่างละเอียดและชัดเจน ในที่นี้จะพูดถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการบริการนั่นก็คือผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มีทั้งคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้และคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รวมถึงรับดูแลตั้งแต่คนที่ต้องใช้รถเข็นหรือไม้เท้าในการเคลื่อนไหวหรือคนที่ต้องมีผู้ติดตามคอยดูแล สามารถแบ่งผู้สูงวัยออกได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม นั่นคือ 
  • ผู้มีอายุ 60-70 ปี เรียกว่า วัยเก่าที่ยังแข็งแรง 
  • ผู้มีอายุ 70-80 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องมีคนคอยดูแลช่วยเหลือหรือต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก 
  • ผู้มีอายุ 80 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีอวัยวะต่าง ๆ พิการมากขึ้นและมีความชราเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีภูมิต้านทานต่ำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนคอยดูแล 
  • การออกแบบ หลังจากที่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะให้บริการอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการ ออกแบบโรงแรม สำหรับผู้สูงวัยเพื่อให้เหมาะต่อความต้องการของคนกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางเดิน ประตู ทางสัญจร บริเวณต่าง ๆ รอบโรงแรม ผู้ออกแบบต้องใส่ใจในรายละเอียดให้ดีเพื่อให้สะดวกกับการเดินทางและการสัญจรของผู้สูงอายุที่เข้ามาพักในโรงแรม รวมถึงความปลอดภัยในการพักอาศัยในโรงแรมด้วย 
  • กฎหมาย ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก่อน ออกแบบโรงแรม และสร้างโรงแรมในทุก ๆ ครั้ง ควรตั้งแนวคิดหรือหลักการให้ดีว่าโรงแรมที่ก่อตั้งมานี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร จากนั้นก็พิจารณาข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้างที่ส่งผลกับการจัดตั้งโรงแรม แล้วก็สร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้โรงแรมที่จัดตั้งมานี้ถูกกฎหมายและถูกหลักมาตรฐาน 

จะเห็นได้จากบทความว่า การ ออกแบบโรงแรม มีปัจจัยที่ควรคำนึงอยู่หลายข้อซึ่งแต่ละข้อนั้นต่างก็มีความสำคัญ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าผู้เข้าพักโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ได้มากที่สุด ทำให้โรงแรมที่จัดตั้งถูกกฎหมายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ใช้บริการในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.